CONSILIERI LOCALI:

Neacșu LUPAȘCU (PSD)

Steluța SILEA (PSD)

Neculai PÎRLEALĂ (PSD)

Ionel TUDORAN (PSD)

Ionel GROPENEANU (PSD)

Adrian GHERGHIȘAN (PNL)

Dumitru-Dorin BUCEL (PNL)

Gabriel NEACȘU (PNL)

Corneliu BĂLAN (PNL)

Liviu-Sorin NEACȘU (PMP)

COMISII:

    1. comisia pentru activitate juridică, de disciplină, activități social-culturale, învătământ, sănătate
    2. comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, comerț , buget-finanțe, administrarea domeniului public.
    3. comisia pentru pentru activităţi de protecție a mediului, urbanism, muncă și protecție socială