CONSILIERI LOCALI: 10 în funcție și 1 vacant

COMISII:

    1. comisia pentru activitate juridică, de disciplină, activități social-culturale, învătământ, sănătate
    2. comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, comerț , buget-finanțe, administrarea domeniului public.
    3. comisia pentru pentru activităţi de protecție a mediului, urbanism, muncă și protecție socială